Nieuws Nieuws

Campagne klimaatneutraal De Ronde Venen

Campagne klimaatneutrale gemeente

De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen: alle energie die de gemeente met alle inwoners en bedrijven verbruikt, zelf opwekken. Om dat te kunnen doen, kan de gemeente niet om de plaatsing van windmolens en zonnevelden heen. De plaatsing daarvan is een maatregel die nogal wat betekent voor het landschap en roept uiteenlopende meningen op.

De gemeente wil daarom dat iedereen meedenkt over de mogelijke locaties voor de windmolens en zonnevelden. Om de inwoners van de gemeente te triggeren, is al in november 2018 gestart met een bewustwordingscampagne. Bureau Drijf werd ingeschakeld voor de middelen die daarbij nodig zijn.

Zo hebben we een aantal inwoners, landeigenaren, bedrijven en jongeren geïnterviewd over hun ideeën rond duurzaamheid en de plaatsing van windmolens en velden vol zonnepanelen. Op 22 november verscheen het eerste paginagrote artikel in het Witte Weekblad.

Witte weekblad artikel Duurzaam DRV

Meer weten? Kijk ook op de speciale website ter ondersteuning van deze campagne.

Is mediatraining nog wel van deze (digitale) tijd?

Is een mediatraining in ons digitale tijdperk nog wel nodig? Jazeker, meer dan ooit! Daar kwam ik, Dena Lieftink, communicatiestudente, achter toen ik als stagiaire meeliep tijdens een mediatraining voor gemeenteraadsleden in het noorden van Nederland.

Zodra wij, Mascha, Barbara, Peter en ik, op de bestemming aankwamen zat de sfeer er al goed in. De locatie was een mooie, ruime zaal en na wat voorbereidingen treffen was het show time. Langzamerhand druppelden de gemeenteraadsleden binnen. Mascha, Barbara en Peter – die samen Media Affairs vormen – trapten de training met z’n drieën af. Ondertussen maakte ik foto’s. Ook mocht ik voor de
groep Mascha aanvullen door mijn persoonlijke inzichten over social media te delen.

De kernboodschap
Een van de belangrijke boodschappen tijdens de presentatie was; blijf communiceren met je achterban, ook als er geen verkiezingen zijn. Daarbij werd het belang van de kernboodschap benadrukt en hoe je deze het beste kunt communiceren. Er werden handige tips gegeven,
onder andere over het belang om telkens dezelfde hashtag onder je berichten te plaatsen, om je reikwijdte onder de volgers te vergroten.

Het was mooi om te zien hoe de gemeenteraadsleden reageerden op Mascha, Barbara en Peter. Er was duidelijk een gemoedelijke sfeer, waar geen fout antwoord of foute vraag bestond. Iedereen sparde met elkaar over de informatie en er was ruimte om vragen te stellen én om op de informatie te reageren.

Oefenen, oefenen, oefenen
Ook werden er tussendoor oefeningen gedaan. De oefeningen waren erop gericht hoe je als gemeenteraadslid omgaat met journalisten en
hoe je voor een camera moet staan. Omdat degene die voor de camera stond zich kwetsbaar opstelde, laat dit zien wat voor een relaxte sfeer er was. Er was ruimte om te oefenen. Na de oefeningen ontvingen zij feedback van de andere gemeenteraadsleden en van Mascha,
Barbara en Peter.

De training heeft mij een duidelijk beeld gegeven hoe veelzijdig het communicatievak is en waar je allemaal terecht kunt komen. Ik zag mezelf daar later al staan. De training werd ook nog eens beoordeeld met een dikke acht. Een zeer geslaagde mediatraining als je het mij
vraagt!

Ook een mediatraining volgen? Neem contact met ons op!

Dena Lieftink van Bureau Drijf verzorgt de fotografie tijdens de mediatraining voor raadsleden.

Laaggeletterdheid #wvda18

Week van de Alfabetisering: Podium voor inspiratie

Hoe mooi als het lukt om met persvoorlichting mensen een podium te geven. En zo anderen te inspireren hun leven te veranderen.

Tijdens de Week van de Alfabetisering (3 t/m 9 sep) ondersteunde Bureau Drijf de persvoorlichting van de Stichting Lezen & Schrijven. We reisden mee met de Taalbus die kriskras door het land activiteiten bezocht, die in het teken stonden van laaggeletterdheid. Want Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. En dat is veel en veel te veel.

In de Taalbus zaten taalambassadeurs, mensen die zelf weten hoe het is om niet of moeilijk te kunnen lezen en schrijven. En het waren niet de billboards, de advertenties, en niet de BN-ers die de meeste indruk maakten op mensen. Het waren de taalambassadeurs, zij die de moed hadden hun levensverhaal te delen met anderen, die zorgden voor impact.

Lef!
Deze mensen hebben hun schaamte overwonnen. Zij durven een inkijkje te geven in de problemen van hun jeugd, die hen leren lastig maakten – ziekte van henzelf of familieleden, gedragsproblemen, een probleemgezin. Zij hebben het lef te verwoorden welke angsten ze hadden moeten overwinnen. Kunnen soms hun emoties niet verbergen als zij spreken over de onzekerheid en gêne van weleer. En leven op als zij spraken over de kracht en zekerheid die zij nu voelen.

We zagen hoe deze moedige taalambassadeurs mensen versteld deden staan bij de interviews die zij gaven en de gesprekken die zij voerden. Aan Volkskrant, waar de cameraman ook lang nadat het rode record-lampje uit was nog in gesprek bleef met Marina en Graddie. Aan minister Slob, die het warm kreeg van het gedicht dat Dick hem voordroeg. De bijzondere verslaggeefster van Omroep West die na de opnames taalambassadeurs Mandy en Dick een knuffel gaf en met hen op de foto wilde. De zenderproducer van NPO Radio 5 – de zender die de hele week in het teken stelde van laaggeletterdheid – die vroeg of ze vrijwillig taalmaatje kon worden.

#Topteam
Dankzij de ontmoetingen met taalambassadeurs, het geweldig communicatieteam van Stichting Lezen & Schrijven en doortastende freelancers Kitty Geertman en Nienke Toren, kijken we terug op een prachtige en inspirerende week.

Basalt rots bedrijfsnaam fusie

De lancering van een bedrijfsnaam

In een korte tijd een nieuwe bedrijfsnaam introduceren bij de 1400 medewerkers van twee organisaties die gaan fuseren. Met een sterk kernverhaal en een beeldende video werd de naam warm onthaald.

Symposium burgerinitiatieven wvolv

Burgerinitiatieven in beeld

Tijdens het Symposium ‘De burger neemt het initiatief’ presenteerde de Rekenkamercommissie WVOLV een omvangrijk onderzoek naar burgerinitiatieven. Kernvraag: Op welke manier kunnen gemeenten en burgers constructief samenwerken om de initiatieven te laten bijdragen aan een mooiere samenleving.

De initiatefwijzer van Partners+Pröpper

De afgelopen maanden hebben wij samen met Nienke Toren gewerkt aan het in beeld brengen van 71 burgerinitiatieven in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dat heeft geresulteerd in een prachtig overzicht, vindbaar op deze vier online platforms:

Met video’s, foto’s en journalistieke artikelen laten 71 initiatiefnemers zien wat hen drijft. Hoe zij belangeloos en betrokken zorgen voor een betere leefomgeving in hun eigen gemeente.

Onderzoeksbureau Partners+Pröpper heeft op deze manier het rekenkameronderzoek uitgewerkt tot De Initiatiefwijzer: een toegankelijk overzicht van alle burgerinitiatieven met de stimulansen en obstakels bij het opzetten en uitvoeren ervan. En heeft er tegelijk een praktische instructie voor zowel gemeenten als burgers van gemaakt. Een toolkit waar meer gemeenten gebruik van kunnen gaan maken.

Bureau Drijf zorgde voor de teksten en het beeldmateriaal. Nienke Toren maakte twaalf video’s die te zien zijn op de online platforms. En een compilatie over de initiatieven en de drijvende krachten daarachter die getoond werd bij de start van het symposium.

Symposium burgerinitiatieven

Tijdens het symposium spraken Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren, voorzitter van de VNG Jan van Zanen, de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie en Peter Struik, directeur Partners+Pröpper Noordwijk, over de kracht van het burgerinitiatief. Maar ook over de zoektocht voor gemeenten en burgers om elkaar hierin te vinden.

Minister Ollongren gaf met een lezing de aftrap voor de onderlinge discussies: “De overheid is nog onwennig in de omgang met burgers met eigen initiatieven. Ik zou gemeenten willen zeggen: zie burgerinitiatief als iets positiefs, geef het de ruimte en pak het op als burgers ondersteuning nodig hebben.”
De minister wil eraan bijdragen dat obstakels worden weggenomen. “Het kan niet zo zijn dat mensen met een goed idee aankloppen bij de gemeente voor ondersteuning en vervolgens vastlopen in de wirwar aan regels. Het uitgangspunt en de basishouding van ons als overheden moet zijn om mensen te helpen.”

Ook Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht, sprak de zaal toe. Ditmaal niet achter het spreekgestoelte, maar zittend vanaf de rand van het podium. “Burgerinitiatief is een trend, en het is goed dat daar steeds meer aandacht voor is. Als gemeenten moeten we deze trend stimuleren door het nóg laagdrempeliger te maken voor mensen om een initiatief te starten en daar steun voor te krijgen.”

De burgemeesters van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg namen namens hun raden het rapport van de Rekenkamercommissie in ontvangst. Daarin staan de conclusies van het onderzoek naar burgerinitiatieven in hun gemeenten. Ook kregen zij de garantie dat de online Initiatiefwijzer van hun gemeente het komende half jaar actueel blijft, zodat de gemeenten kunnen beoordelen of het een bijdrage levert aan hun beleid op het gebied van burgerinitiatieven. Zo kunnen zij bepalen of zij er zelf verder mee aan de slag willen.

In workshops gingen bezoekers vervolgens samen aan de slag om te zoeken naar concrete oplossingen om onderlinge samenwerking te bevorderen. Tijdens de slotbijeenkomst bespraken zij de conclusies en gingen met elkaar in debat.

Bureau Drijf maakte de foto’s en het videoverslag van het symposium.

Symposium burgerinitiatieven drijf

Bedriegertjes Maarrsseveense Plassen

Ons werk ligt op straat

Donderdag 19 april is het Strandbad Maarsseveense Plassen feestelijk heropend. De entree aan de zuidkant is in de winterperiode geheel gerenoveerd onder supervisie van Recreatie Midden-Nederland.

Er is een promenade ontstaan,waarbij ook een speelfontein is gecreëerd: de zogenaamde ‘Bedriegertjes’. Om uit te leggen hoe deze fontein werkt en tegelijk bewustzijn te creëren voor het gebruik van water, hebben we een lessenaar gemaakt die onlangs is geplaatst.

Zo ligt ons werk op straat. Prachtig toch?!

Werk op straat - Bord maarsseveense plassen bedriegertjes

Feestelijke opening Strandbad Maarsseveense Plassen

 

Vlogworkshop Drijf

Vlogworkshop biedt nieuwe kansen

“Zoveel meer dan gewoon de smartphone op de selfiestand zetten. Nu zie ik pas wat er allemaal kan en wat er bij komt kijken.”

“Vlogs en video’s kunnen wezenlijk onderdeel van onze middelenmix gaan uitmaken als we de stappen nemen die we geleerd hebben.”

>Twee reacties naar aanleiding van één van onze vlogworkshops<

Vlogworkshop

Er blijkt veel vraag naar goede instructies voor het maken van video’s en vlogs. Logisch, want meer dan 60% van de mensen geeft de voorkeur aan video boven tekst. Wie leest er nog een gebruiksaanwijzing als er een video van een minuutje beschikbaar is waarin je alles kunt zien? We nemen visuele informatie ook veel sneller op dan tekst. Dat betekent  natuurlijk dat je daar in de communicatie op moet inspelen. Maar hoe je dat precies doet, is voor veel organisaties een struikelblok.

That’s where we come in. Met een deel theorie en veel praktijktraining maken we de weg vrij voor een goede eerste vlog!

Vloggen? Waarom

Vlogs geven je bedrijf een gezicht. Video geeft een veel beter beeld van wie je bent en van wat je doet. Mensen krijgen een kijkje achter de schermen. Je kunt heel goed je authentieke zelf laten zien. Hierdoor zijn mensen beter in staat om te beoordelen of jouw organisatie bij hen past.

Vlogs voorzien je doelgroep makkelijker van interessante, aantrekkelijke en waardevolle content. Je hoeft in een vlog niet alles woord voor woord uit te leggen, maar je kunt dingen nu ook gewoon laten zien.

En zo zijn er meer voordelen. We laten je in onze workshop zien wat de concrete winst voor jouw organisatie is.

HOE DAN?

Vloggen is veel minder ingewikkeld dan je denkt. Je kunt er nu, op dit moment, al eentje maken met de smartphone. Natuurlijk zijn er verschillende adviezen waarmee je je vlog veel meer kwaliteit kunt geven. In onze workshop leren we je meer over compositie, licht, geluid, camerastandpunten en snijshots.

En een script. Dat lijkt misschien veel werk, maar neemt juist veel werk uit handen. Wij geven je een format waarmee je vooraf precies kunt bepalen welke beelden en teksten je nodig hebt om de vlog te kunnen maken.

WAT MOETEN WE VLOGGEN?

Een goede vlog beantwoordt een prangende vraag van de doelgroep én heeft een duidelijk organisatiedoel. Met een script, mooie beelden en een plan voor het delen van je vlog, krijgt jouw organisatie een gezicht! Mocht het nodig zijn, kunnen wij de montage van de beelden voor je doen.

In onze workshop vertellen we je tevens hoe een vlog gemonteerd kan worden en welke acties je kunt ondernemen om je vlog goed onder de aandacht te laten komen bij de verschillende doelgroepen.

Interesse? Laat het ons weten, dan komen we langs en produceer jij binnen no time je eerste vlog!

media affairs mediatrainingen feed the lion

Mediatrainingen voor lokale politici

‘Feed the Lion’ is naast authentiek zijn het uitgangspunt van onze mediatraining. We vertellen u er graag meer over.

Drijf geeft mediatrainingen in samenwerking met Peter Tetteroo onder de naam Media Affairs. Vanaf mei 2018 verzorgen we speciale trainingen voor (nieuwe) raadsleden, leden van de rekenkamercommissies en het college. Met als doel hen zo goed mogelijk voor te breiden op hun rol in de media.

Bent u actief in de lokale politiek, dan is deze training wat u nodig hebt om effectief het woord te kunnen voeren in de media.

De trainingen zijn zowel geschikt voor mensen die al enige media ervaring hebben, als voor mensen die weinig of geen ervaring hebben. Na de training heeft u de vaardigheden om journalisten van verschillende media te woord te staan, zowel voor de schrijvende pers als voor radio en tv.

De training biedt inzicht in de wijze waarop media werken. U gaat aan de slag met realistische casussen uit uw gemeente en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om de boodschap over te brengen. We leren geen trucs. Authenticiteit is de sleutel voor sterke en zekere woordvoering. Zodat uw betrokkenheid en passie de boodschap versterken en u de regie in eigen hand houdt. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving met veel persoonlijke aandacht.

Extra’s

Na afloop ontvangen alle deelnemers een persoonlijke, professioneel gemonteerde video die te publiceren is op websites en sociale media kanalen. Ook krijgt iedereen de handleiding ‘Omgaan met de media’ mee als naslagwerk.

 

Programma

Dagtraining, van 10.00 uur tot 17.00 uur:

  • Drie interviewtrainingen (met camera) en individuele evaluatie
  • Theorie: Basisprincipes voor solide woordvoering op elk moment, omgaan met de media, strategie bepalen
  • Het inspreken van een persoonlijke introductie die de deelnemer na de training als compleet gemonteerde video meeneemt om op de eigen website en sociale media te kunnen inzetten

Lunch, koffie / thee en afsluitend drankje zijn inbegrepen

Avondtraining – van 18.00 uur tot 22.00 uur:

  • Diner met de trainers ter introductie
  • Drie interviewtrainingen (met camera) en individuele evaluatie
  • Het inspreken van een persoonlijke introductie die de deelnemer na de training als compleet gemonteerde video meeneemt om op de eigen website en sociale media te kunnen inzetten
  • Theorie: Strategie bepalen

Schrijf u in voor deze training.

Campagne Armoede

Campagne in landelijke en lokale media

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en enkele raadsleden hebben vanmiddag op het stadhuis een taart van jongeren ontvangen, waarmee de jongeren aandacht vragen voor armoede. Hun boodschap: maak werk van goed beleid voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.

Zie: Hart van Nederland Vroege Editie 29 maart (vanaf 13.03 minuten). Ook andere media berichtten over de actie.

Landelijke campagne

De actie is onderdeel van een landelijke campagne van kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Utrecht staat in de top 50 van armste gemeenten in Nederland.

De jongeren die de overhandiging deden, spreken uit eigen ervaring of willen zich hard maken voor leeftijdsgenoten die hiermee te maken hebben. Op de taart staan actiepunten waarmee de gemeente volgens de jongeren de armoede onder deze groep moet gaan aanpakken.

Ook in andere gemeenten werd een taart gebracht. Een compilatie van de actie:

Campagnevideo “Je ziet het niet. Maar het is er wel.”

In Nederland groeien 292.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat is 1 op de 9.

Je ziet het niet. Maar het is er wel.

Defence for Children en Save the Children zijn bezorgd over het nog altijd groeiend aantal kinderen in Nederland dat in armoede opgroeit. Daarom voeren we samen actie. En roepen we alle gemeenten op om werk te maken van een goed beleid voor deze kinderen.

Met deze video brengen we het probleem onder de aandacht:

(Fantastisch gemaakt door Volker Media)

Campagnevideo Armoede